Tankreiniging

Particulier

Volledig volgens Vlarem- / BIM- / OWD- normen:

 • Reiniging & neutralisatie van brandstoftanken
 • Installatie brandstoftanken
 • Verwijderen van keldertanks of andere bovengrondse opslagtanks (brand- en geurvrij verknippen!)

All Clean Milieutechniek zorgt voor de reiniging van uw stookolietank of brandstoftank en graaft hem (indien mogelijk) uit.
De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar erkende verwerkingscentra.

Als het technisch niet mogelijk is om de ondergrondse opslagtank te verwijderen,
wordt deze na reiniging opgevuld met een inert materiaal of een expanderende kunststof
(2- component inert schuimsysteem).
Wij opteren voor Copro - gekeurd zand, die onder druk in de tank wordt geblazen om een
goede vulling te bekomen.

Contacteer ons gerust indien u meer informatie wenst over tankreiniging of tankcontrole.Of vraag een gratis offerte aan via www.tanksanering.be.

Contact

 • Maldegem

  050 71 06 36

 • Gent

  09 234 39 82

 • Brussel

  02 511 88 73

 • Aarschot

  016 20 46 51

 • Antwerpen

  03 233 50 54

Bel voor dringende interventies
(na kantooruren)

0475 28 13 24 Vraag uw gratis offerte !